Genetik ve genetiğin rolü ile çevresel faktörler, yaşam tarzı tercihleri ve diğer konular hakkında genel bilgiler.

Gen nedir?

Gen, vücudunuzun yaşam için gerekli olan binlerce proteinden her birini nasıl, ne zaman ve nerede yapacağına ilişkin talimatları içeren bir DNA molekülü (deoksiribonukleik asit) bölümüdür. Her gen, genetik kodunuzu oluşturan dört temel çiftin kombinasyounundan oluşmaktadır. Bunlar:

  • Adenin
  • Timin
  • Sitozin ve
  • Guanin’dir

Her bir gen kodu A, T, C, ve G “harflerini” çeşitli şekillerde birleştirerek, vücudunuzun gelişmek ve faaliyet göstermek icin ihtiyaç duyduğu proteinleri yapma prosesinin her aşamasında hangi amino aside ihtiyaç olduğunu belirleyen “sözcükleri” yazar.

Gen varyasyonları nedir?

Tek yumurta ikizleri hariç olmak üzere, tüm insanların DNA’larının içerdiği bilgilerde küçük farklılıklar bulunmaktadır. Her birimizi benzersiz yapan da işte bu farklılıklardır.

Gen varyasyonları nufusun en az %1’inde bulunan gen kodundaki küçük değişikliklerdir. Örneğin,genetik “harflerden” biri - A, T, C, veya G - diğerinin yerine gecmiş olabilir. Tıpkı bir sozcukteki bir harfin anlamı tamamen değiştirmesi gibi (örneğin ‘d’erinin ‘s’eriye donuşmesi), bu varyasyonlar da vucutta farklı süreçlere neden olabilir.

Yukarıdaki deri - seri örneğinde olduğu gibi, varyasyon yalnız bir genetik harfi etkilediğinde, bilim insanları buna “tekli nukleotid polimorfizm” (veya SNP) adını veriyorlar.

Gen varyasyonu tehlikeli bir şey midir?

Genetik varyasyonlar basit bir anlatımla vücudumuzda bulunan genlerin formlarındaki farklılıklardır. Bu farklılıklar “iyi”, “kötu” veya “tehlikeli” olarak değerlendirilmemelidir.

Gen varyasyonları sağlıklı insanlarda da çok yaygın olup, bazı varyasyonlar faydalı bile olabilir.

İnsanların çoğu bu genetik özelliklerden bir veya daha fazlasına sahiptir. Bununla birlikte,genetik özelliklerinizin benzersiz modelinin tanımlanması ve analiz edilmesi, beslenme ve yaşam tarzınızın kişiselleştirilmiş bir beslenme planının özel ihtiyaclarıyla eşleşecek şekilde ayarlanmasına olanak sağlar.

“NUTRİGENETİK” nedir?

Nutrigenetik, bireysel genetik varyasyonlarımızın beslenme tarzımıza ve diğer besleyici kaynaklara verdiği karşılık sonucunda ortaya çıkan etkilerle ilgilidir. Bireysel ideal beslenme ve egzersiz programımızı gercekleştirme yolculuğumuzda nerede olduğumuzu tanımlamamıza olanak sağlar.

Nutrigenetik, tıbbi bir bilgi veya sağlık risklerine ilişkin bir bilgi sağlamaz.

Nutrigenetiğin amacı eğitmek olup, ilgili genetik testler yaşam tarzı genetik testleri olarak sınıflandırılmaktadır.

Nasıl oluyor da bir genetik test bana bir beslenme planı önerebiliyor?

Beslenme ve yaşam tarzı seçimlerimizi kendi genetik varyasyonlarımızla aynı doğrultuya getirebilmek icin, hangi varyasyonlara sahip olduğumuzu bilmemiz gerekmektedir. Bazı varyasyonların sağlıklı bir kiloya ulaşmaya ve onu korumaya yonelik zorlukları arttırıcı etkisi olduğu görulmektedir. Genetik yapı ve bunun metabolik sonuclarını ince bağırsak yağ asidi bağlama proteini 2 (FABP2) örneği üzerinden açıklayabiliriz: Bilim insanları, FABP2 geninin Thr54 varyasyonuna sahip olan bireylerin gunluk besinlerinden daha fazla yağ emme eğiliminde olduğunu, dolayısıyla da bu varyasyona sahip olmayan kişilerle kıyaslandığında, daha yüksek bir vücut kitle endeksine sahip olduklarını saptamışlardır. Bu bireyler, yağ acısından düşük bir beslenme programı uyguladıklarında, sağlıklı bir kiloyu korumalarının büyük olasılıkla daha kolay olduğunu göreceklerdir. bodykey Genetik Testinin amacı, sizde bu genetik varyasyonlardan hangilerinin olduğunu belirlemek ve başarılı bir kilo yonetimi .

Genetik test hakkında özel bilgi

Genler, genetik, beslenme, obezite ve kilo kontrolu alanlarında calışan bir uzman ekip tarafından, mevcut bilimsel literaturun kapsamlı bir şekilde gözden geçirilmesi baz alınarak ve titiz secim kriterleri kullanılarak Obezite Gen Haritası Veritabanından secilmiştir . Sadece vucut ağırlığı, vucut kitle endeksi veya vucut yağı ile ilişkilendirilmiş ve en az uc klinik calışmada tekrarlanmış olan genetik varyasyonlar, uzman ekip tarafından incelenmiştir. Bu inceleme, soz konusu genlerin daha ileri seviyede kriterler olan kanıtlanmış biyolojik işlev, kilo yonetiminde oynadıkları inandırıcı biyolojik rol ve klinik calışmalardan elde edilen kanıt kriterlerini de yerine getirdiğini doğrulamıştır.

Dört gen üzerinde bulunan sadece beş genetik varyasyon tum kriterleri yerine getirmiş ve sonuc olarak bodykey Genetik Testine dahil edilmiştir. Bunlar:

  • Yağ Asidi Bağlama Proteini 2 (FABP2) Ala54Thr (rs1799883)
  • Peroksisom Proliferator ile aktive edilmiş Reseptor-gamma (PPARG veya PPARγ) Pro12Ala(rs1801282)
  • Beta-2 Adrenerjik Reseptoru (ADRB2) Arg16Gly (rs1042713)
  • Beta-2 Adrenerjik Reseptoru (ADRB2) Gln27Glu (rs1042714)
  • Beta-3 Adrenerjik Reseptoru (ADRB3) Arg64Trp (rs4994)

Titizlikle belirlenen kriterlerimiz ve bodykey’in piyasaya verilme tarihi goz onune alındığında, bu genetik varyasyonlar kombinasyonu, nutrigenetik alanında mevcut olan bilimsel bilgi birikimini yansıtmaktadır.

Bilimin bu alanda hızla geliştiğini biliyoruz. Bu nedenle, en son bilimsel araştırmaları gelecekteki ürün geliştirme çalışmalarımıza dahil etmek uzere, kilo kontrolu bağlamında raporlanan genetik varyasyonlarla ilgili bilimsel literaturu sürekli olarak gözden geçiriyoruz.

Sonuçların sunumu

Bilim bazlı, ürüne özel bir algoritma (çözüm yolu) ile genetik test laboratuarı bireysel genetik test sonuçlarınızı bir beslenme ve egzersiz planına dönüştürmektedir. Laboratuar analizini tamamlar tamamlamaz bu program size sunulacaktır. Beslenme ve egzersiz profili, planımı tasarla unsuruyla birlikte size özel bodykey önerilerine temel olacaktır.

Gizlilik ve Saklama

Laboratuar sadece sizin özel kodunuzu kaydetmektedir ve isim, adres, telefon numarası vb. kişisel bilgilere erişimi yoktur. Zarf üzerine adınızı yazdıysanız (gerekli değildir), laboratuar yasal olarak zarfı derhal imha etmek zorundadır.

Analiz başarıyla tamamlandıktan sonra tüm biyolojik örnekler imha edilmektedir. Veriler 40 yıla kadar saklanmaktadır.

Tüm örneklerdeki bu isimsizlik özelliği sonucunda Amway herhangi bir harici tarafı asla genetik yapınız hakkında bilgilendiremez. Genetik test sadece yasam tarzini incelemeye yonelik tasarlanmis olup DNA analizi sadece beslenme ve egzersiz alışkanlıklarınız yönünden incelenecektir.

Biyolojik örneklerin ikinci bir amaçla kullanılması

Örneklerin ikinci bir amaçla kullanılması öngörülmemektedir. Amway ileride bilimsel bir çalışma yapmayı planlarsa bu amaçla ek bir rıza talep edilecektir.

Tüketici soruları

Tüm sorularınız için lütfen ’iletişim formunu’ doldurunuz. Sorularınızın ile ilgili olarak en kısa zamanda size geri dönülecektir kurun formunu

Bibliyografi

Rankinen, Zuberi, Chagnon, Weisnagel, Argyropoulos, Walts, Pèrusse, Bouchard, 2006: The human obesity gene map: the 2005 update. Obesity (2006) 14:529-644 Referansa dön